Links

Interessante links waar u meer kunt vinden over onderwerpen die met de groepsdynamiek te maken hebben, zijn de volgende:

 

www.devreedzameschool.nl

Op deze site vindt u informatie over de methode ‘De vreedzame school’. Methode is eigenlijk geen goed woord. ‘De vreedzame school’ zorgt voor een totaal positief klimaat in de school. Zeker als u dit combineert met de inzichten uit ‘Grip op de groep’, is deze aanpak effectief.

 

www.testjegedrag.nl

In het vijfde hoofdstuk van ‘Bouwen aan je groep’ wordt gekeken naar leerkrachtgedrag. Naar jezelf kijken is ook van groot belang in het onderwijs. Op deze site vindt u genormeerde testen die u een spiegel voor kunnen houden. Tevens vindt u er theoretische achtergronden bij verschillende testen.

 

www.responsiblethinking.com

Een voorbeeld van een totaalaanpak voor gedrag en waarden en normen is het Responsible Thinking Process (RTP). Deze aanpak is ontwikkeld door Ed Ford. Op deze (Engelstalige) site vindt u meer informatie over RTP. In paragraaf 4.3.4 ‘Responsible thinking process’ van ‘Bouwen aan je groep’ leest u meer over RTP.

 

www.rotsenwater.nl

In ‘Bouwen aan je groep’ komt de rots- en watertraining aan bod. Op deze site vindt u meer informatie over de inhoud van de aanpak, hoe je een gecertificeerd trainer kunt worden, enzovoort.
De onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest biedt verschillende cursussen en trainingen aan op het gebied van gedrag. Ook kunnen zij helpen als een groep slecht loopt.

 

www.renevanengelen.mysites.nl

Via deze site kunt u cursussen en trainingen boeken die gegeven worden door René van Engelen, de auteur van Grip op de groep’ en Bouwen aan je groep’. Ook kunt u de auteur benaderen voor groepsinterventies. Op de site vindt u onder andere de inhoud van de trainingen en de prijzen.