Leskaarten bewegingsonderwijs

Hoofdstuk 6 ‘Vrijere situaties: van bewegingsonderwijs tot schoolplein en gangen’ van het boek ‘Bouwen aan je groep’ gaat over het gedrag van groepen in vrije situaties. In het boek staat hoe je de groep kunt beïnvloeden. Bewegingsonderwijs komt hierbij uitgebreid aan de orde. Koen van de Genugten en André Deunhouwer hebben hier onderzoek naar gedaan. Ze hebben speciale leskaarten ontwikkeld waarmee je de groep kunt beïnvloeden. Deze leskaarten zijn extra effectief als ze gebruikt worden in combinatie met oefeningen in de klas.

De leskaarten zijn ingedeeld naar opwarmers (geel), hoofdlessen en uitsmijters. Bij de leskaarten hoort de volgende algemene toelichting:

Leskaarten deel 1 Opwarmers (begin les)

Leskaarten deel 2 Hoofdlessen

Leskaarten deel 3 Uitsmijters (einde van de les)