Extra oefeningen voor het positief maken van groepen

Het boek ‘Grip op de groep’ staat vol met oefeningen en activiteiten voor het positief maken van groepen, waarmee een leerkracht direct aan de slag kan in de groep. Deze oefeningen zijn bedoeld voor aan het begin van een schooljaar. Ze kunnen ieder jaar herhaald worden en naar eigen believen worden aangepast of veranderd.
Toch blijkt er behoefte te zijn aan meer oefeningen. Bijvoorbeeld omdat leerkrachten niet dezelfde oefeningen met de groep willen doen als het voorgaande schooljaar, of omdat een leerkracht meer oefeningen rondom hetzelfde doel wil doen. Op deze website treft u extra oefeningen aan.

De oefeningen sluiten aan bij vier normen voor een positieve groep, zoals beschreven in  paragraaf 5.5 ‘Welke waarden en normen’ in ‘Grip op de groep’. Bij iedere oefening staat het niveau (groep, leerjaar) aangegeven. U kunt de oefening eventueel naar eigen inzicht aanpassen.

Mocht u zelf een oefening ontwikkeld hebben, dan kunt u deze altijd mailen naar bo@thiememeulenhoff.nl (onder vermelding van ‘website Grip op de groep, Pabo’) zodat we deze (eventueel met enige aanpassingen) op de site kunnen plaatsen.

Oefeningen bij de norm Je veilig voelen

Oefeningen bij de norm Respecteer elkaar

Oefeningen bij de norm Positieve communicatie

Oefeningen bij de norm Samenwerken en elkaar helpen