Grip op de groep

Welkom op de www.gripopdegroep.nl, de site die u kan helpen bij het werken met groepen, met name in het onderwijs. Een negatieve groep zorgt voor ordeproblemen. Pesten, slechte prestaties van leerlingen, veel ruzies, slechte samenwerking tussen kinderen: het zijn allemaal consequenties van een negatieve groep. Wat kun je daaraan doen in de dagelijkse schoolpraktijk? Hoe krijg je als leerkracht grip op je groep?

Deze site biedt aanvullende materialen bij de volgende twee ThiemeMeulenhoff-boeken:

 

Grip op de groep (isbn 9789006951189)

In het JSW-boek ‘ Grip op de groep’ wordt uitgebreid ingegaan op het groepsproces in een klas. Centraal staat hoe je als leerkracht via allerlei oefeningen een positieve groep kunt creëren en wat het effect hiervan is op het leef- en leerklimaat in de klas. In een positieve groep is de ordeproblematiek niet of nauwelijks aanwezig. De ordeproblematiek wordt in Grip op de groep specifiek benaderd vanuit het perspectief van de groepsdynamica.

 

Erratum: Voorwoord Grip op de groep

Meer informatie en bestellen

 

Bouwen aan je groep (isbn 9789006951219)

In het boek ‘ Bouwen aan je groep’ wordt dieper ingegaan op de morele ontwikkeling van kinderen, het werken met groepen in de onderbouw, het voortgezet onderwijs, de borging in de organisatie, omgaan met groepen bij bewegingsonderwijs en op het schoolplein, leerkrachtgedrag en wat te doen als een groep al negatief is.

 

Meer informatie en bestellen

 

 

 Op deze website kunt u het volgende vinden:

  • Extra oefeningen voor het positief maken van groepen

  • Leskaarten bewegingsonderwijs

  • Oefeningen bij het (voor)leesboek ‘Het skateboardsyndicaat’

  • Tools voor het in kaart brengen van de groep

  • Links naar interessante sites.