Rollenspel

Bij het uitvoeren van een rollenspel is het de bedoeling dat een gegeven situatie wordt nagespeeld om inzicht te krijgen in de rol die communicatie speelt in de situatie. Het rollenspel biedt verder de mogelijkheid tot inleven in de situatie, het toetsen van de vaardigheid om zich aan te kunnen passen aan veranderingen in een situatie, het oplossen van problemen en het hanteren van conflicten.

 

Het spelen van een rollenspel bestaat uit:

 • de voorbereiding
 • de uitvoering
 • de nabespreking

 

 

Bij de voorbereiding van een rollenspel:

 

 • lees je de gegeven situatie goed door. Het kan een situatiebeschrijving zijn, die iedereen kent. Er kunnen ook afzonderlijke beschrijvingen van rollen zijn, die alleen de spelers zelf onder ogen krijgen.
 • verdeel je de rollen. Als de hele groep zich met het rollenspel bezighoudt, kan de groep verdeeld worden in subgroepjes die elk een rol voorbereiden. Er kan ook een groepje zijn, dat zich voorbereidt op het observeren.
 • bereid je in groepjes de rol voor. Spreek in het groepje af hoe de rol eruit ziet, bedenk aanvullende informatie. Spreek af wie de rol gaat spelen.
 • maak je afspraken over tijd en plaats
 • bereid je de observatie voor. Het is handig een lijst met observatiepunten te maken
 • vertelt de docent dat hij het recht heeft het spel af te breken op het moment dat hij dat nodig vindt
 • leven de spelers zich gedurende enkele minuten in in hun rol
 • spreek je af of het spel wordt opgenomen op video. Als dat zo is, moet de apparatuur klaargezet en bediend worden

 

 

Bij de uitvoering van een rollenspel:

 

 • spelen de spelers de situatie. Ze houden zich aan de omschreven situatie en maken gebruik van de voorbereiding. Maar vooral reageren ze op wat hun spelgenoten zeggen en doen.
 • observeren de niet-spelers. Als er van te voren observatiepunten zijn opgesteld, houden zij zich hieraan
 • eindigt het spel spontaan of de docent geeft aan dat het spel zich voldoende heeft ontwikkeld of vast zit.

 

 

Bij de nabespreking van een rollenspel:

 

 • krijgen de spelers eerst de gelegenheid even bij te komen
 • krijgen de spelers vervolgens de gelegenheid te vertellen hoe zij het spel ervaren hebben
 • krijgen de niet-spelers de gelegenheid de observatiepunten toe te lichten
 • krijgen de niet-spelers de gelegenheid vragen te stellen aan de spelers
 • als er video-opnamen zijn gemaakt, kunnen deze geheel of gedeeltelijk teruggekeken worden
 • krijgen zowel de spelers als de niet-spelers de gelegenheid te vertellen wat ze hebben geleerd van het rollenspel

 

Er zijn vele variaties mogelijk op het rollenspel zoals het hierboven is beschreven.

Bijvoorbeeld:

 • de incidentvorm: de situatie bestaat uit een verhaal dat plotseling wordt afgebroken, waarna spelers de situatie verder spelen.
 • rolwisseling: de docent stopt het spel en een of meer spelers worden vervangen of gewisseld, waarna het spel verder gaat.

Je kunt de studiewijzer rollenspel downloaden als Word-document.