Interviewen

Als je voor een vaardigheid iemand moet interviewen, is het de bedoeling dat je probeert informatie te krijgen van iemand die deskundig is of ergens ervaring mee heeft.

 

Interviewen bestaat uit drie onderdelen:

 • de voorbereiding
 • de uitvoering
 • de uitwerking

 

 

Bij de voorbereiding van het interview:

 

 • bepaal je welke informatie je wilt krijgen
 • zoek je iemand van wie je die informatie kunt krijgen. Informatie kan gaan over kennis, maar ook over ervaring.
 • maak je met die persoon een afspraak. Denk daarbij aan:
  • jezelf voor te stellen, wie je bent, welke opleiding je doet, wat de opdracht is, wat je wilt weten
  • wie er meegaan naar het interview
  • welke datum en welke tijd je afspreekt
  • hoe je erheen gaat
  • hoe lang het interview gaat duren
  • of het goed is dat je het gesprek opneemt. Vraag altijd toestemming als je van plan bent het gesprek op te nemen
 • maak een lijst met vragen die je wilt stellen. Let erop dat je open en gesloten vragen kunt stellen. Op gesloten vragen kan iemand ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden. Open vragen nodigen uit tot vertellen.
 • Verdeel de taken met je groepsgenoten:
  • wie stelt de vragen?
  • wie maakt aantekeningen?
  • wie bedient de apparatuur als een cassetterecorder of video meeneemt?

 

 

Bij de uitvoering van het interview:

 

 • zorg je ervoor, dat je op tijd op de afgesproken plaats bent
 • stel je jezelf voor
 • zorg je ervoor dat je alles bij je hebt wat je nodig hebt: de vragenlijst, pen en papier, cassetterecorder of videocamera.
 • hou je je niet te strak aan je vragenlijst. Het is een hulpmiddel. Luister naar degene die je interviewt. Als hij iets interessants vertelt, vraag dan door.
 • vraag naar folders, brochures en boekjes. Daarin staan vaak dingen overzichtelijk en gemakkelijk uitgelegd.
 • controleer of je op al je vragen een antwoord hebt.
 • bedank de geïnterviewde voor zijn medewerking.

 

 

Bij de uitwerking van het interview:

 

 • maak je een verslag van het gesprek. Wacht daar niet te lang mee. Je hebt het gesprek nog vers in je geheugen als je het dezelfde dag nog uitwerkt.
 • Maak voor je verslag gebruik van een tekstplan. ( zie studiewijzer: een werkstuk maken)

Je kunt de studiehulp interviewen downloaden als Word-document.