Discussieren over een stelling

Bij het discussiëren over een stelling is het de bedoeling dat je in een gesprek met groepsgenoten een overwogen en onderbouwde mening over een onderwerp ontwikkelt.

 

Overwogen wil zeggen, dat je er zorgvuldig over nagedacht hebt. Onderbouwd wil zeggen dat je redenen (argumenten) kunt geven voor je mening.

 

Het onderwerp waar jullie het over hebben heeft meestal de vorm van een stelling. Een stelling is een bewering, waarmee je het eens kunt zijn of niet. Een stelling is dus geen vraag die je kunt beantwoorden.

 

Een reden om het met een stelling eens te zijn, is een argument. Als iemand een andere reden geeft om het met de stelling niet eens te zijn, is dat een tegenargument.

 

Discussiëren over een stelling bestaat uit:

 

 • het gesprek voorbereiden
 • een gesprek voeren
 • het gesprek nabespreken

 

 

Bij het voorbereiden op een discussie over een stelling:

 

 • lees je de stelling goed. Neem de stelling letterlijk, zoals hij er staat.
 • zoek je argumenten om het met de stelling eens te zijn
 • zoek je argumenten om het met de stelling oneens te zijn
 • bepaal je of je het met de stelling eens of oneens bent
 • bepaal je welke argumenten voor jou het meest belangrijk zijn. Als het te maken heeft met je waarden en normen bepaal je welke waarden en normen voor jou belangrijk zijn.

 

 

Bij het gesprek:

 

 • kunnen jullie afspreken dat iemand de rol van gesprekleider op zich neemt
 • kunnen jullie afspreken dat iemand aantekeningen maakt
 • luister je goed naar de ander. Dit is belangrijk tijdens de discussie. Laat elkaar uitspreken en toon respect voor een andere mening
 • geef je zoveel mogelijk argumenten voor je mening. Met alleen ‘gevoel’ kunnen je gespreksgenoten niet zoveel. Ook je waarden en normen kunnen punt van discussie zijn.

 

 

Na het gesprek:

 

 • vertellen de deelnemers hoe je het gesprek hebben gevonden
 • vertellen de deelnemers of het gesprek hun mening heeft veranderd of niet
 • vertellen de deelnemers wat ze van het gesprek hebben geleerd
 • maak je aan de hand van de aantekeningen een verslag
 • controleer of in het verslag de discussie goed is weergegeven

Je kunt de studiewijzer discussieren over een stelling downloaden als Word-document.