Welkom op de website van Dimensie

Dimensie-online is de website van de serie Dimensie van ThiemeMeulenhoff voor de sector Welzijn.

Wat kunt u op deze site vinden?

 • Informatie over de methode, over het beroepsonderwijs en de welzijnssector.
 • Studiemateriaal, zoals aanvullende theorie, extra opdrachten en in de toekomst toetsmateriaal.
 • Service, met name methodeondersteuning en zoekmogelijkheden.
 • Communicatiemogelijkheden in de vorm van contactadressen en in de toekomst een discussieforum.

  Nieuw op deze site!

 • De nieuwe Dimensionaal kunt U ook downloaden. Zie de rubriek 'Methode'.
 • Docentenmateriaal achter het docentenpassword.

  Nu ook:
  docentenhandleidingen bij:
  204 Individu en samenleving, niveau 2
  204 Individu en samenleving, niveau 3/4
  305 Mens, arbeid en samenleving

 • Ondersteuning bij het bijhouden van vakliteratuur. Zie de rubriek 'Service'.
 • Oefentoetsen bij de deelkwalificaties 301a, 301b en 304
  Zie de rubriek 'Student'

In het overzicht vindt u een korte beschrijving van de inhoud van de verschillende rubrieken.

Voor wie is deze site bedoeld?

Allereerst voor de gebruikers van Dimensie. De docenten en studenten die de methode gebruiken. Verder is iedereen die belangstelling heeft welkom. Het aanvullend studiemateriaal en de opdrachten zijn in eerste instantie vrij toegankelijk.