Opdrachten & Studievragen

Opdrachten voor basisschoolteams en studievragen, behorend bij het boek, zijn hier te vinden. De antwoorden op studievragen zijn op de site te vinden.

1. Inleiding: de burgerschapsschool

Dit hoofdstuk bestaat in het boek uit de volgende paragrafen:

1.1 De pedagogische taak en opdracht van een school
1.2 Burgers en burgerschapsvormen
1.3 De vijfslag van burgerschapsvorming
1.4 Burgerschapsvorming: een plicht
1.5 Domeinen van burgerschapsvorming
1.6 Bronnen

Opdrachten en studievragen 1: Inleiding

 

 

2. John Dewey: ‘Democracy as a way of life’

Dit hoofdstuk bestaat in het boek uit de volgende paragrafen:

2.1 Dewey als opvoeder en leraar
2.2 De community
2.3 Taak van het onderwijs
2.4 De democratische leerschool
2.5 Evaluatie: een open democratische houding

Opdrachten en studievragen 2. John Dewey: ‘Democracy as a way of life’

 

 

3. De burgerschapsmeter: schoolcultuur en burgerschap

Dit hoofdstuk bestaat in het boek uit de volgende paragrafen:
3.1 De schoolcultuur
3.2 Soorten schoolcultuur
3.2.1 Inclusieve of exclusieve schoolcultuur
3.2.2 Homogene of heterogene schoolcultuur
3.2.3 Open of gesloten schoolcultuur
3.3 Levensbeschouwing en schoolcultuur
3.4 De burgerschapsmeter

Opdrachten en studievragen 3. De burgerschapsmeter: schoolcultuur en burgerschap

4. Micha de Winter: de noodzaak van een democratisch offensief

Dit hoofdstuk bestaat in het boek uit de volgende paragrafen:

4.1 Een democratische achtergrond
4.2 De noodzaak van een democratisch offensief
4.3 De vreedzame en democratische school
4.4 Burgerschapsvorming thuis
4.5 De betekenis van het democratisch offensief

Opdrachten en studievragen 4. Micha de Winter: de noodzaak van een democratisch offensief

 

 

 

5. De burgerschapsbarometer: schoolorganisatie en burgerschapsvorming

Dit hoofdstuk bestaat in het boek uit de volgende paragrafen:

5.1 Open communicatie: benut de instrumenten
5.2 Democratische ouders
5.3 Regels op een democratische school: de placematmethode
5.4 Democratisch leiderschap
5.5 De burgerschapsbarometer

Opdrachten en studievragen 5. De burgerschapsbarometer: schoolorganisatie en burgerschapsvorming

 

 

6. Janusz Korczak en Célestin Freinet: kinderen hebben rechten

Dit hoofdstuk bestaat in het boek uit de volgende paragrafen:

6.1 Janusz Korczak
6.1.1 Korczaks weeshuis en de rechten van het kind
6.2 Célestin Freinet
6.2.1 De ‘Freinettechnieken’
6.2.2 Freinet in Nederland
6.3 De betekenis van Korczak en Freinet voor burgerschapsvorming

Opdrachten en studievragen 6. Janusz Korczak en Célestin Freinet: kinderen hebben rechten

 

 

7. Het pedagogisch klimaat van de klas: de burgerschapsthermometer

Dit hoofdstuk bestaat in het boek uit de volgende paragrafen:

7.1 De leerkracht als regelaar van de pedagogische temperatuur
7.2 De organisatie van de klas als leefgemeenschap
en als leef- en leeromgeving
7.3 De burgerschapsthermometer

Opdrachten en studievragen: 7. Het pedagogisch klimaat van de klas: de burgerschapsthermometer

 

 

8. Jan Ligthart: bezield burgerschap en het volle leven

Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende paragrafen:
8.1 Schoolmeester Jan Ligthart
8.2 Leren door zien en doen! Het volle leven
8.3 Taalmethoden
8.4 Ligthart als pedagoog: kinderen moeten meedoen
8.5 Jan Ligthart en burgerschapsvorming

Opdrachten en studievragen 8. Jan Ligthart: bezield burgerschap en het volle leven

 

 

9. De burgerschapsweegschaal: curriculum en beeldvormers

Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende paragrafen:

9.1 De drie domeinen van de SLO
9.2 Democratische beeldvormers
9.3 Voorbeelden van democratische beeldvormers
9.3.1 De schoolomgeving: een excursie naar het gemeentehuis
9.3.2 Dvd’s, cd-roms en sites: de digitale burger
9.3.3 Het klassengesprek en de discussie
9.3.4 Methoden
9.3.5 Tien criteria voor methodekeuze
9.3.6 Spelen, zingen en dichten
9.4 Lesideeën
9.4.1 Democratie
9.4.2 Participatie
9.4.3 Identiteit
9.5 De burgerschapsweger

Opdrachten en studievragen 9. De burgerschapsweegschaal: curriculum en beeldvormers 

 

 

10. Kees Boeke en Feitse Boerwinkel: bezield burgerschap en de samenleving

Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende paragrafen:

10.1 Onderwijsvernieuwer Kees Boeke
10.2 Boeke, de samenleving en het burgerschap
10.3 Sociocratisch burgerschap
10.4 Boerwinkel in het onderwijs
10.5 Inclusief denken op school
10.6 Dialogisch onderwijs en burgerschapskunde
10.7 Boeke, Boerwinkel en burgerschapsvorming

Opdrachten en studievragen 10. Kees Boeke en Feitse Boerwinkel: bezield burgerschap en de samenleving

 

 

11. De burgerschapsatlas: maatschappelijk burgerschap en de schoolomgeving

Dit hoofdstuk heeft de volgende paragrafen:

11.1 Maatschappelijk burgerschap in de schoolomgeving
11.2 Wat is de burgerschapsatlas?
11.3 De participatieladder van Roger Hart
11.4 Hoe werkt de burgerschapsatlas?
11.5 De burgerschapsatlas in de praktijk
11.6 Voorbeelden van contacten met en activiteiten in de schoolomgeving
11.7 De burgerschapskalender
11.8 De burgerschapsatlas

Opdrachten en studievragen 11. De burgerschapsatlas: maatschappelijk burgerschap en de schoolomgeving

12. Kwane Antony Appiah en Lolle Nauta: de wereldburger als sociale democraat

12.1 Het kosmopolitisme van Appiah
12.2 Appiahs wereldburger is een patriot
12.3 Wereldburgerschap: feiten en praktijk
12.4 Lolle Nauta: de Nederlander, wereldburger en de vreemdeling
12.5 Nauta: mensenrechten als basis 
12.6 Appiah en Nauta: De wereldburger is een sociale democraat

Opdrachten en studievragen 12. Kwane Antony Appiah en Lolle Nauta: de wereldburger als sociale democraat

 

 

13. De wereldburgerskilometerteller

Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende paragrafen:

13.1 Wereldburgerschap, het basisonderwijs en de kerndoelen
13.2 Wereldburgerschap en inter- en multicultureel onderwijs
13.3 De canon van wereldburgerschap: acht thema’s
13.4 Wereldburgerschap in de onderwijspraktijk
13.4.1 De NCDO en haar materialen
13.4.2 Overigens organisaties met educatief materiaal
13.4.3 Niveaus van praktijkvoorbeelden
13.5 De wereldburgerschapskilometerteller

Opdrachten en studievragen 13. De wereldburgerskilometerteller

 

 

14. Evaluatie: het burgerschapskompas

Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende paragrafen:

14.1 Visies en instrumenten
14.2 Implementatie en toetsing
14.3 School en samenleving
14.4 Burgerschap met hoofd en ziel

Opdrachten en studievragen 14. Evaluatie: het burgerschapskompas