Algemeen

Burgerschapsvorming. Jong gedaan, oud geleerd is het meest complete boek in Nederland dat uitvoerig ingaat op burgerschapsvorming in het primair onderwijs. Burgerschapsvorming is sinds 2006 een verplicht aandachtsgebied in het basisonderwijs.

Dit boek sluit aan op de kerndoelen. Deze herziening bevat nieuwe hoofdstukken over wereldburgerschap. Ook is recente literatuur over burgerschapsvorming toegevoegd. Het boek is geschikt voor Pabo-studenten en teams van basisscholen.

 

Centraal in het boek Burgerschapsvorming staat de zesslag van burgerschap. Dit zijn zes aspecten van burgerschapsvorming: de schoolcultuur, de schoolorganisatie, het pedagogisch klimaat, de lesinhoud en beeldvormers, de schoolomgeving en wereldburgerschap. In zes praktijkhoofdstukken worden de mogelijkheden van burgerschapsvorming toegelicht. Al deze hoofdstukken bevatten meetinstrumenten, waarmee een school kan nagaan wat ze aan burgerschapsvorming doet en wat nog ontbreekt. Studenten kunnen de meetinstrumenten gebruiken om na te gaan hoe hun stageschool met burgerschapsvorming omgaat. Verder staan in dit boek intrigerende visies van pedagogen en filosofen op aspecten van burgerschap, zoals democratisch burgerschap, bezield burgerschap en wereldburgerschap.

 

Burgerschapsvorming is van alle tijden, maar is in Nederland in de 21ste eeuw misschien nog wel harder nodig dan vroeger. Nederlanders bezitten meer dan ooit ervoor een diverse culturele achtergrond, wat de onderlinge omgang niet altijd makkelijker maakt. Terwijl deze diversiteit juist veel culturele mogelijkheden biedt! Nederlanders leven samen, maar ook voor zichzelf. Het is goed als kinderen kennismaken met de voor- en nadelen hiervan. Tenslotte maakt Nederland nadrukkelijk onderdeel uit van Europa en van de digitale wereld. Ook dit heeft betekenis voor de kansen die jonge burgers krijgen en de bedreigingen waar ze aan bloot staan.