Portfolio

Om te kunnen beoordelen of je voldoende hebt gewerkt aan je communicatieve competentie en of je vooruitgang hebt geboekt, is feedback van medestudenten en docenten onontbeerlijk.

De film(video)opnamen en observatie- en beoordelingsformulieren vormen een doeltreffend middel om deze ontwikkeling in kaart te brengen. Mede op basis van de feedback kun je een reflectierapport schrijven met daarin nieuwe leerdoelen voor een volgende lesperiode.