Opzet website

Op deze website vind je een groot aantal oefeningen, observatieformulieren en beoordelingsformulieren. Daarnaast is een aantal cases opgenomen waarmee je kunt werken aan je communicatieve competenties binnen een fictieve professionele setting. Zowel studenten als docenten kunnen de oefeningen en de formulieren downloaden, eventueel aanpassen en gebruiken. De meeste oefeningen kun je zelfstandig uitvoeren. Wel is het prettig om, vooral voor de mondelinge vaardigheden, feedback te organiseren. De observatie- en beoordelingsformulieren geven daarvoor een duidelijke structuur.