Het gebruik van de website

De website volgt de opzet van Basisboek communiceren. Er zijn zes delen en elk deel heeft een aantal hoofdstukken. Per hoofdstuk zijn een groot aantal oefeningen opgenomen in de volgorde van de subhoofdstukken. In de titel van de oefening vind je terug om wat voor oefening het gaat. Bij vrijwel elke oefening vind je ook een observatieformulier of een beoordelingsformulier. Deze formulieren zijn direct afgeleid van de theorie uit Basisboek communiceren en toetsen daarmee ook de daar aangeboden leerstof. Regelmatig vind je verschillende oefeningen bij een deelhoofdstuk. Variatie maakt immers dat je blijft werken.

Als je aan een specifieke competentie wilt werken, kun je dus een oefening kiezen, die uitwerken en laten observeren/beoordelen aan de hand van een van de formulieren die bij de competentie passen.

Je kunt elke oefening downloaden en desgewenst (laten) toeschrijven naar een specifieke beroepssituatie. Studententen krijgen hierdoor inzicht in de beroepscontext van de opleiding. Als je de ‘nieuwe’ oefening dan ook bespreekt en kritisch laat beoordelen, kun je die ook als product beschouwen en in het portfolio opnemen!

De mogelijkheden op een rij:

  • Kies een oefening bij een communicatieve competentie.

  • Werk individueel of in groepjes, begeleid of onbegeleid aan de oefening.

  • Bespreek en beoordeel de oefeningen met behulp van de observatie- en beoordelingsformulieren.

  • Verwerk de feedback in een reflectie voor je portfolio.

  • Houd de oefeningen en cases levend door ze aan je specifieke beroepssituatie te verbinden.