Hoofdstuk 16 Functionerings- en beoordelingsgesprek

Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn meer dan tijdverslindende rituelen binnen het personeelsbeleid. Het functioneringsgesprek is een teken van aandacht en werkt daardoor motiverend. Vaak krijgt ook de leidinggevende feedback op zijn gedrag en dat kan heel heilzaam zijn.

Het beoordelingsgesprek is een instrument om de kwaliteit van de afgesproken prestaties van een medewerker te evalueren. De beoordelaar is in de meeste gevallen de leidinggevende en dat betekent dat hij iemand objectief zou moeten beoordelen met wie hij ook samenwerkt. Het gesprek kan dus ook over zijn eigen rol als leidinggevende gaan. Voor de medewerker kan de beoordeling grote positieve of negatieve consequenties hebben. Daarom is het goed stil te staan bij het feit dat wat voor jou als leidinggevende een gewoon gesprek is geworden, voor je medewerker het spannendste uur van het jaar is.

In dit onderdeel vind je oefeningen waarmee je met dit onderwerp aan de slag kunt. Daarnaast kun je de oefening beoordelen. De observatieformulieren geven daarvoor een duidelijke structuur.