Hoofdstuk 8 Rapporteren

Dat het papierloze kantoor er ooit zal komen, is onwaarschijnlijk. Computers leiden zelfs tot grotere papierstromen. Het grootste deel daarvan bestaat uit rapporten. Al die rapporten staan op een of andere manier in dienst van de beleidsvorming, want ze bereiden beleid voor of ze doen verslag van een onderzoek.

Rapporten en verslagen vormen het geheugen van een organisatie. Ze bevatten de kennis over het verleden en de plannen voor de toekomst. Wie de stukken kent, heeft kennis en wie kennis heeft, heeft macht. En wie de stukken schrijft, heeft nog meer macht.

In dit onderdeel vind je oefeningen waarmee je met dit onderwerp aan de slag kunt. Daarnaast kun je de oefening beoordelen. De beoordelingsformulieren geven daarvoor een duidelijke structuur.