Hoofdstuk 7 Brieven

In je leven zul je meer spreken dan schrijven. Toch is geschreven tekst handig en nuttig. Handig om bijvoorbeeld iemand op de hoogte te brengen van de wijziging van een afspraak als direct contact even niet mogelijk is, nuttig om te bewaren wat belangrijk is.

Brieven en e-mails vormen samen de categorie ‘persoonlijke teksten’. Niet alleen spreek je de lezer persoonlijk aan, je noemt ook steeds je eigen naam. Dit is tegelijkertijd de kracht en de moeilijkheid van persoonlijke teksten: je moet elke keer een evenwicht vinden tussen de zakelijke en de persoonlijke toon.

In dit onderdeel vind je oefeningen waarmee je met dit onderwerp aan de slag kunt. Daarnaast kun je de oefening beoordelen. De beoordelingsformulieren geven daarvoor een duidelijke structuur.