Hoofdstuk 3 Ik, de ontvanger

Als zender moet je je verdiepen in de ander wanneer je je boodschap zo duidelijk mogelijk wilt laten overkomen, maar ook als ontvanger moet je je goed verdiepen in de spreker. Al luisterend moet je bedenken hoe je bijvoorbeeld zult reageren als iemand tijdens een vergadering een voor jouw positie bedreigend standpunt inneemt. Effectief luisteren is de basis voor effectief spreken.

In dit hoofdstuk leer je dat luisteren hard werken is. Speciale aandacht krijgt het luisteren naar kritiek: hoe ga je om met de positieve en negatieve kritiek die je krijgt?

In dit onderdeel vind je oefeningen waarmee je met dit onderwerp aan de slag kunt.