Hoofdstuk 23 Discussie

In de meeste discussieprogramma’s op de televisie wordt niet gediscussieerd, maar mag iedereen een mening geven. Van onderbouwing is geen sprake en dat hoeft ook niet, als de mening maar extreem is (en bij voorkeur van een BN’er). Ook de onderwerpen zijn zo gekozen dat nuancering niet gewenst is: we zijn toch allemaal tegen kindsoldaten en voor het milieu?

Toch is een discussie een aantrekkelijke manier om van gedachten te wisselen. Het aardige is namelijk dat, hoe meer je van een onderwerp weet, hoe meer je ervan wilt weten en hoe spannender een discussie voor je wordt. Ga eens echt een discussie aan en … luister.

In dit onderdeel vind je een oefening waarmee je met dit onderwerp aan de slag kunt. Daarnaast kun je de oefening beoordelen. De observatieformulieren geven daarvoor een duidelijke structuur.