Hoofdstuk 21 Vergadering

De gemiddelde Nederlandse werknemer vergadert een kwart van zijn tijd. Hoe hoger de functie, hoe meer er vergaderd wordt. De hoogste bazen doen de hele dag niets anders. De totale overlegkosten per jaar bedroegen in 200325 miljard euro en hierin zijn alleen de uurlonen opgenomen (volgens Interview-NSS 2003). Sindsdien is dit bedrag alleen maar gegroeid. En dan te beseffen dat de meeste deelnemers vinden dat er te veel en te slecht vergaderd wordt.

Zolang vergaderen status heeft, valt er aan het aantal overlegmomenten niets te doen. Gelukkig kun je zelf wel veel verbeteren aan de vergaderkwaliteit.

In dit onderdeel vind je oefeningen waarmee je met dit onderwerp aan de slag kunt. Daarnaast kun je de oefening beoordelen. De observatie- en beoordelingsformulieren geven daarvoor een duidelijke structuur.