Over Anatomie en fysiologie van de mens - 4e editie

De functionaliteit en vormgeving van de website zijn vernieuwd en verbeterd. De toetsenbank, begrippen en overige inhoud zijn geactualiseerd én er zijn nieuwe onderdelen toegevoegd. De vernieuwde website bevat het volgende ondersteunende materiaal:

·         Toetsenbank

·         Leerdoelen

·         Uitgebreide samenvattingen

·         Casuïstiek

·         Begrippen

·         Links

Binnen de Toetsenbank zijn toetsen van 10 vragen per deel of hoofdstuk te maken. Daarnaast is het mogelijk de stof te toetsen op thema of subthema met vragen over onderwerpen uit het gehele boek.

De Leerdoelen en Uitgebreide samenvattingen bieden extra ondersteuning bij het bestuderen van een hoofdstuk en met de casuïstiek wordt de soms ingewikkelde stof met praktijkvoorbeelden verduidelijkt.

In de Begrippenlijst worden moeilijke termen nog eens uitgelegd en onder Links zijn per hoofdstuk interessante links op het web opgenomen, inclusief een alternatieve link (indien beschikbaar) voor devices die geen flash weergeven.