8. Urinewegstelsel

Na bestudering van Hoofdstuk 8 Urinewegstelsel

  • ken je de anatomie van het urinewegstelsel;
  • ken je de mechanismen van ultrafiltratie, terugresorptie en excretie;
  • weet je hoe de nieren de bloedvolume en de bloeddruk beïnvloeden;
  • weet je hoe de nieren de water- en zoutenhuishouding in het lichaam regelen;
  • weet je hoe de nieren de zuurgraad van het bloed beïnvloeden;
  • weet je hoe de nieren de aanmaak van rode bloedcellen stimuleren;
  • weet je welke hormonen invloed op de nierwerking uitoefenen;
  • ken je de vaatvoorziening van de nieren;
  • ken je de samenstelling van urine;
  • weet je hoe urinelozing tot stand komt.