1. Terreinverkenning

Na de bestudering van Hoofdstuk 1 Terreinverkenning

  • weet je de doelstelling van het steunvak anatomie en fysiologie;
  • weet je de definitie van anatomie;
  • weet je de definitie van fysiologie;
  • begrijp je wat functionele anatomie inhoudt;
  • ken je een aantal veel gebruikte onderzoeksmethoden die anatomische en fysiologische kennis van het menselijk lichaam opleveren;
  • ken je de structuur van en de leerroute in dit leerboek;
  • heb je een beeld van de inhoud en de aard van het vak anatomie en fysiologie;
  • ken je de kenmerken van de standaardmens.