Botbreuk

 

Na een trauma kan een botbreuk (fractuur) ontstaan waarbij het belangrijkste symptoom de pijn is, waardoor uitval optreedt van (sta)functie of uitval van kracht. Vaak treedt een zwelling op als gevolg van een interne bloeding.

Pijn bij druk in lengterichting van het aangedane bot (asdruk) is een veeg teken en duidt op een botbreuk. Soms is de stand van het gebroken bot anders. Een voorbeeld is het naar buiten gedraaid been bij een heupfractuur.

Sommige botbreuken genezen 'vanzelf' (gebroken rib, gebroken teen), echter in de meeste gevallen is óf immobilisatie met gips óf een operatie aangewezen. Een botbreuk is meestal binnen zes weken genezen. Dat hangt samen met het hoge stofwisselingsniveau van botweefsel.

Als mensen vaker een fractuur oplopen zou er sprake kunnen zijn van een onderliggende osteoporose (botontkalking).

 

(Boek: 14.1; 14.1.2)