Migraine versus hoofdpijn

 

Migraine is een welomschreven ziektebeeld: een aanvalsgewijs optredende eenzijdige hoofdpijn, gepaard gaand met misselijkheid, braken en lichtschuwheid. Een aanval kan uren tot dagen duren. Soms zijn er voorverschijnselen. Na de aanval zijn alle klachten over.

Als mensen dit klachtenpatroon hebben, is de kans groot dat zij goed reageren op typische antimigraine-medicijnen (triptanen).

Heeft iemand hoofdpijn met maar één of twee migraineverschijnselen, dan is dat geen migraine, maar noem je dat migraineuze hoofdpijn. Dit is meestal een mengbeeld met spanningshoofdpijn en/of hoofdpijn vanuit nekproblemen. Het gebeurt nog al eens dat de arts geen afdoende verklaring kan vinden voor de hoofdpijn, tot teleurstelling van de betrokkene.