De pil

 

In Nederland is het meest gebruikte anticonceptiemiddel de pil (officieel anticonceptiepil genoemd). De pil werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw op de markt gebracht en was al snel heel populair. Voor die tijd waren er geen afdoende en relatief gemakkelijk toe te passen anticonceptiemiddelen. Met de pil kon de vrouw zelf bepalen of en wanneer ze zwanger werd.

De meeste soorten anticonceptiepillen bestaan uit een combinatie van oestrogenen en progestagenen. Deze hormonen koppelen de adenohypofyse negatief terug waardoor geen follikelrijping plaatsvindt. De dosering van deze hormonen is nu veel lager dan oorspronkelijke het geval was. Hierdoor zijn de bijwerkingen afgenomen. Mits trouw ingenomen is de pil een heel betrouwbaar anticonceptiemiddel.

De combinatie pil + roken kan schadelijk zijn: je loopt een grotere kans op hart- en vaatziekten, zoals trombose.

Opmerking: de pil voorkomt zwangerschap, maar beschermt absoluut niet tegen een geslachtsziekte. Om geen risico daarop te lopen moet er een condoom gebruikt moeten worden: ‘ double Dutch’.

 

(Boek: 11.3.2; 15.5)