Colofon

Webauteurs Venster:

Maria Cornelisse, Jeroen Meerhoff.

Redactie:

Nicole Hoevenaars - ThiemeMeulenhoff

Uitgever:

Karin van GriekenĀ - ThiemeMeulenhoff

Beeldverantwoording:

Afbeeldingen homepage: Shutterstock

Vormgeving:

Drecomm