Opzet Take it easy

Deze actuele opdrachten kunt u gebruiken naast de methode Take it easy. Als u een keer wat anders wilt doen met Engels of bijvoorbeeld tien overgebleven minuten van de les op een leuke manier wilt besteden.

De opdrachten gaan allemaal uit van een bestaande online bron. Dat kan een filmpje van YouTube zijn of bijvoorbeeld een Engelse website. Kathleen Moore, auteur van Take it easy, heeft bij deze bronnen opdrachten ontwikkeld. Deze opdrachten sluiten aan bij de opzet en het niveau van Take it easy.

Bij de selectie van de bronnen is ervoor gekozen om naast het Brits-Engels ook het Engels uit andere landen aan te bieden. Dit om de leerlingen ook daar mee kennis te laten maken.